KHAY VÀ RỔ MÂY TRE ĐAN

thông tin liên hệ
Hotline
- 0932 332 329

Chia sẻ lên:
23x18xH6 cm

23x18xH6 cm

Xem thêm các sản phẩm liên quan
7x18H6.5 - 24x14
7x18H6.5 - 24x14
9 x 6 H5 cm
9 x 6 H5 cm
12 x 12 H5 cm
12 x 12 H5 cm
13x10h3
13x10h3
14h6cm
14h6cm
15 x 10.5 H5 cm
15 x 10.5 H5 cm
15x15H2.5
15x15H2.5
15xh10cm-19xh11cm-23xh12cm
15xh10cm-19xh11cm-23xh12cm
16cm-18cm-20cm
16cm-18cm-20cm
16x10h7-24
16x10h7-24
16x16H4 - dia8
16x16H4 - dia8
16x16H5 -10-13x13
16x16H5 -10-13x13
16x16H11.5 - 9.5x9.5
16x16H11.5 - 9.5x9.5
17xh4
17xh4
18-20x14-16H5-7.5-13
18-20x14-16H5-7.5-13
33 x 22 x 5
33 x 22 x 5
dia 17H5-10-dia13
dia 17H5-10-dia13
dia 16H4 - dia 13
dia 16H4 - dia 13
dia 16H3 - dia 13
dia 16H3 - dia 13
Hộp CN 23x20H3cm
Hộp CN 23x20H3cm
60x40
60x40
53×50×H18cm
53×50×H18cm
44x28H5 day 41x25
44x28H5 day 41x25
42x11.5x11.5cm
42x11.5x11.5cm
42x11.5x7cm
42x11.5x7cm
42 x 35 H7 cm đáy 36x29cm
42 x 35 H7 cm đáy 36x29cm
41 x 36 H11 cm
41 x 36 H11 cm
38x29H7 cm
38x29H7 cm
38X28H7cm
38X28H7cm
38h17
38h17
38h17 bọng
38h17 bọng
dia 18H6-10-dia 15
dia 18H6-10-dia 15
33x24h7
33x24h7
34 x 24 H8-12 cm
34 x 24 H8-12 cm
34x24H9cm
34x24H9cm
35×18×H22(38)cm BT-32×16cm
35×18×H22(38)cm BT-32×16cm
35x15h7
35x15h7
35x25x9
35x25x9
36 x 12 H13 cm
36 x 12 H13 cm
36 x 23 x 3
36 x 23 x 3
36X13H13
36X13H13
37 x 23 H13 cm
37 x 23 H13 cm
37 x 24 h13
37 x 24 h13
37x27H12 cm
37x27H12 cm
37x27H12CM
37x27H12CM
38 x 28 H7 cm
38 x 28 H7 cm
38 x 28 H7-9 cm
38 x 28 H7-9 cm
30x20h7
30x20h7
30x20h12 cm
30x20h12 cm
33x21.5H7cm
33x21.5H7cm
33x22x10,28x18xh9,22x14xh7
33x22x10,28x18xh9,22x14xh7
33x23H2.5-5 day 30x21
33x23H2.5-5 day 30x21
18x9h13-20
18x9h13-20
18x18H2.5
18x18H2.5
18xh5
18xh5
18xh18
18xh18
19 x 12 H7 cm
19 x 12 H7 cm
19x11H5 - 15x8
19x11H5 - 15x8
19x14H5-10-15x10
19x14H5-10-15x10
19x19H6-9 - 10x10
19x19H6-9 - 10x10
20 x 15 H5 cm đáy 16.5x12cm
20 x 15 H5 cm đáy 16.5x12cm
20x13h5
20x13h5
20x14H4.5 - 6x8
20x14H4.5 - 6x8
20x15H5-7 - 13x8
20x15H5-7 - 13x8
20x15H5-10-15x10
20x15H5-10-15x10
dia 20 H16 cm
dia 20 H16 cm
dia 20H5 - dia 10
dia 20H5 - dia 10
dia 21H7 - dia 11
dia 21H7 - dia 11
dia 24 H7 cm
dia 24 H7 cm
dia18xH1.5cm
dia18xH1.5cm
dia18xH2.5cm
dia18xH2.5cm
dia18xH2.5cm
dia18xH2.5cm
dia22h7,5
dia22h7,5
DIA39H13
DIA39H13
DIA48H13
DIA48H13
Fi 20.5 H18 đáy 14 cm
Fi 20.5 H18 đáy 14 cm
Fi 20.5 H18 đáy 14cm
Fi 20.5 H18 đáy 14cm
fi 20H4,5cm
fi 20H4,5cm
Fi 26.5 cm H25.5 đáy 19cm
Fi 26.5 cm H25.5 đáy 19cm
Fi 30.5 H28 đáy 23cm
Fi 30.5 H28 đáy 23cm
fi 35 H40 cm
fi 35 H40 cm
20x16H -14x10
20x16H -14x10
20x20H6 - dia17
20x20H6 - dia17
20x20xH2.5cm
20x20xH2.5cm
21x21x1.5
21x21x1.5
21x21xH2.5cm
21x21xH2.5cm
21xh10
21xh10
22x16H5-12x8.5
22x16H5-12x8.5
22x16xH1.5cm
22x16xH1.5cm
22x16xH2.5cm
22x16xH2.5cm
22x17H5 - 18x13
22x17H5 - 18x13
22x17h8
22x17h8
22x18x5
22x18x5
22xh6
22xh6
22xH8 đáy 12
22xH8 đáy 12
22XH18
22XH18
23x9h7
23x9h7
23x12H4.5 - 17x7
23x12H4.5 - 17x7
fi 39xh19
fi 39xh19
fi 55,h5cm- fi 60h5cm
fi 55,h5cm- fi 60h5cm
fi 55,h5cm- fi 60h5cm-fi65h5cm
fi 55,h5cm- fi 60h5cm-fi65h5cm
Fi17-13H16
Fi17-13H16
Fi19-15H16
Fi19-15H16
Fi19-15H19
Fi19-15H19
fi20H8cm
fi20H8cm
fi30-27h18 fi26-23h15 fi22
fi30-27h18 fi26-23h15 fi22
Hộp CN 12,5x7,5xH4,5
Hộp CN 12,5x7,5xH4,5
Khay, giỏ mây tre
Khay, giỏ mây tre
Khay, giỏ mây tre
Khay, giỏ mây tre
Khay, giỏ mây tre
Khay, giỏ mây tre
Khay tre nâu nhạt, 20x14H7 - đáy 19x15cm
Khay tre nâu nhạt, 20x14H7 - đ...
L -20.5×13.5×H7cm (19×12×H7cm), S - 18.5×11.5×H6.5cm (17×10×H6.5cm)
L -20.5×13.5×H7cm (19×12×H7cm), S - 18.5...
23x15H6-8 - 14x14
23x15H6-8 - 14x14
23x16.5H6.5 - 17x11
23x16.5H6.5 - 17x11
23X17H9cm
23X17H9cm
23x17H12cm đáy 20x14cm
23x17H12cm đáy 20x14cm
23X18H7-11
23X18H7-11
23x18xH6 cm
23x18xH6 cm
23x19H7 cm
23x19H7 cm
24 x 18 H9.5 cm đáy 17x13cm
24 x 18 H9.5 cm đáy 17x13cm
24cm
24cm
24x15H6 cm
24x15H6 cm
24x16H5cm
24x16H5cm
24x17cm
24x17cm
24x19H7cm
24x19H7cm
24x19H8 - 20x13
24x19H8 - 20x13
24x19xh7-10
24x19xh7-10
24x24h4-22x22h4-20x20h3
24x24h4-22x22h4-20x20h3
L- 30 x 20 H11 cm, M- 27 x 17 H10 cm, S-24 x 14 H9 cm
L- 30 x 20 H11 cm, M- 27 x 17 H10 cm, S-...
L- fi 30H4.5, M-fi 27H3.5, S- fi 25H3.5cm
L- fi 30H4.5, M-fi 27H3.5, S- fi 25H3.5c...
L-20 x 20 H20 cm, M-15 x 15 H15 cm, S-10 x 10 H10 cm
L-20 x 20 H20 cm, M-15 x 15 H15 cm, S-10...
L-24 x 18 H17 cm, M- 20 x 15 H14 cm
L-24 x 18 H17 cm, M- 20 x 15 H14 cm
L-37 x 25 H14 cm, M- 32 x 20 H12.5 cm, S-27 x 16 H11 cm
L-37 x 25 H14 cm, M- 32 x 20 H12.5 cm, S...
L-45x30H6 đáy 42x27, M-41x26H5 đáy 38x23, S- 37x22H4 đáy 35x20
L-45x30H6 đáy 42x27, M-41x26H5 ...
M- 20 x 15 H14 cm S- 15 x 12 H11 cm
M- 20 x 15 H14 cm S- 15 x 12 H11 cm
M- 25 x 17.5 H5.5
M- 25 x 17.5 H5.5
M17x17H4 - 12x12
M17x17H4 - 12x12
M-fi 23H5.5-8 - fi 14
M-fi 23H5.5-8 - fi 14
Ø13
Ø13
Ø18
Ø18
dia 20H8 - dia 13
dia 20H8 - dia 13
30x20x7.5cm
30x20x7.5cm
30x20x7.5cm
30x20x7.5cm
30x22H8CM
30x22H8CM
30xh4
30xh4
30XH20
30XH20
32x18h7
32x18h7
32x20h10
32x20h10
32X26H7
32X26H7
32XH22
32XH22
dia 20H6.5 - dia 14
dia 20H6.5 - dia 14
Ø18
Ø18
Ø20
Ø20
Ø24
Ø24
Ø25
Ø25
oval 26x20 h8
oval 26x20 h8
Quả cầu tre, fi 10cm, 3 màu cam, xanh lá cây wash, đỏ
Quả cầu tre, fi 10cm, 3 màu...
Rá tre lồng bàn, rá nâu nhạt, lưới tuyn trắng 30x24H520
Rá tre lồng bàn, rá nâu nhạt...
Rá tre nan lồng bàn, vuông, màu tự nhiên S-27x27H5-20
Rá tre nan lồng bàn, vuông, màu t&...
Rá tre nan nghiêng, màu tự nhiên, L- dia 30H9, M- dia 28H8, S- dia 26H7, XS-dia 24H6
Rá tre nan nghiêng, màu tự nhiên,...
Rá tre quấn máy, màu tự nhiên, XXL- fi 45H18, XL-fi 40H16, L-fi 35H14, M- fi 30H13, S- fi 25H11
Rá tre quấn máy, màu tự nhiê...
24x24xH9-14
24x24xH9-14
24xh3-27xh3-30xh3-33xh3-36xh3-39xh3
24xh3-27xh3-30xh3-33xh3-36xh3-39xh3
25x3cm
25x3cm
25x20H9cm
25x20H9cm
25x25x3(1)
25x25x3(1)
25x25x3
25x25x3
25xh6
25xh6
26.5 x 20.5 H7 cm đáy 22 x 16 cm
26.5 x 20.5 H7 cm đáy 22 x 16 cm
27x9x5
27x9x5
27x18h6-14
27x18h6-14
27x18x3
27x18x3
29 x 25 H11-29.5 cm
29 x 25 H11-29.5 cm
29x19H10cm
29x19H10cm
30X18H7cm
30X18H7cm